Donormomenten | kostbare herinneringen

Donormomenten | kostbare herinneringen

Op 1 december vorig jaar was het groot feest bij de afnamelocatie Maastricht. Iedereen keek vol verwachting uit naar de jubilaris, Frans Hollander, die voor de 500e keer plasma kwam doneren. Hij werd vergezeld door mevrouw Hollander, zelf ook donor! (natuurlijk!)

Het bed waar Frans naartoe gestuurd zou worden was versierd … koffie, thee, het gebak, alles stond klaar … de fotograaf liep nog even de belichting te controleren en er was zelfs een cameraploeg, vermoedelijk voor de Limburgse omroep.

Ook de voorzitter van de donorvereniging zuid oost, de DVZO, Hans Smulders was aanwezig om de jubilaris te feliciteren en te verrassen met een mooie bos bloemen namens alle donors.

Alhoewel er al een prachtig artikel over Frans in het dagblad ’de Limburger’ had gestaan, was Frans toch bereid, op verzoek van de voorzitter van de DVZO, de eigen ervaring over zijn donorperiode op te schrijven voor plaatsing op de website van de DVZO.

Daarvoor zijn we hem heel dankbaar en we zijn zeer blij deze terugblik.

********

Rijckholt, 31 januari 2017

Ik ben geboren in Vlaardingen, waar ik tot mijn 15e levensjaar heb gewoond. Mede door de slechte luchtkwaliteit daar, was ik vaak ziek. In 1962 verhuisden wij naar Maastricht. Daar ging het met mijn gezondheid zienderogen vooruit. In 1967 moest ik in militaire dienst, waar ik op 26 september 1968 mijn eerste bloeddonatie gaf, met als beloning een extra vrije dag.

Na mijn militaire diensttijd heb ik mij opgegeven als bloeddonor bij de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandsche Roode Kruis in het rayon Maastricht en Omstreken. Ik had het goede voorbeeld van mijn ouders gehad, die allebei lange tijd fanatiek bloeddonor zijn geweest. Daarnaast werd ik sterk gemotiveerd, door het feit dat mijn aanvankelijk nogal kwetsbare gezondheid, was omgeslagen in het tegendeel. Ik was inmiddels nog maar zelden ziek, wat tot op de dag van vandaag gelukkig nog altijd zo is. Door bloed te gaan geven, kon en kan ik minder gezonde mensen helpen.